Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEB
Trực tuyến: 7
Tổng truy cập: 716242
Bài viết
Tăng cường phân tích báo cáo tài chinh khi thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế
Việt Nam đă và đang thực hiện cơ chế quản lư thuế mới, người nộp thuế tự khai, tự nộp thuế với chủ trương tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân. Cơ chế này được thực hiện thí điểm vào những năm 2002, 2003, và được áp dụng rộng răi từ năm 2006, từ sau khi Luật Quản lư thuế ra đời. Đây là bước cải cách quản lư thuế theo hướng hiện đại, tiến bộ, hạn chế việc tiếc xúc trực tiếp với đối tượng nộp thuế nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả quản lư và chống thất thu. Một trong những kỹ năng có liên quan mà cán bộ quản lư thuế phải trau dồi và nâng cao hơn nữa là việc phân tích BCTC của doanh nghiệp (DN). 

Phân tích BCTCDN tại cơ quan thuế

Theo quy định hiện hành, BCTC của DN được lập và gửi cho cơ quan quản lư thuế trực tiếp chậm nhất là sau 90 ngày từ ngày kết thúc năm tài chinh.

Cơ quan thuế thông qua phân tích BCTC phải đạt được các mục tiêu chính sau: Một là, Tổng hợp nắm bắt được doanh thu, lợi nhuận thực hiện trong kỳ của DN. Qua đó, tổng hợp t́nh h́nh thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; BCTC của DN như là một bức tranh phản ánh toàn bộ t́nh h́nh tài chinh DN trong kỳ kế toán. Nếu tinh thông, người phân tích sẽ nh́n thấy những vấn đề nội tại của DN. Trong các chỉ tiêu của BCTC có liên quan đến kết quả kinh doanh th́ 02 chỉ tiêu quan trọng là doanh thu và lợi nhuận thực hiện trong kỳ. Đây cũng là 2 chỉ tiêu liên quan nhiều đến xác định nghĩa vụ thuế của DN. V́ thế, không những chủ DN mà cơ quan thuế cũng quan tâm đặc biệt đến các chỉ tiêu này trên BCTC của DN.

Hai là, rút ra tính hợp lư hoặc không hợp lư của các chỉ tiêu báo cáo qua phân tích tổng hợp các chỉ tiêu liên quan trên BCTC. Trong một số trường hợp, DN v́ các mục đích khác nhau có thể cố t́nh làm sai lệch các số liệu phản ánh t́nh h́nh thực tế của DN nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế. Chính việc làm sai lệch số liệu của DN sẽ có thể làm “méo mó” báo cáo nộp cho cơ quan thuế, trong nhiều trường hợp qua phân tích BCTC, những điểm bất hợp lư đó sẽ được phát hiện ngày (trước hết là tính logic). Chẳng hạn BCTC DN thể hiện chỉ tiêu tài sản đầu tư hoặc chỉ tiêu tiền vay ngoài trong kỳ tăng nhanh nhưng doanh thu không tăng tương xứng...

Ba là, tham mưu về các quyết định và biện pháp kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế nhằm đảm bảo xử lư về thuế chính xác, kịp thời. Đây cũng chính là các hướng xử lư “hậu phân tích BCTC DN”. 

Một số vần đề cần chú trọng khi phân tích BCTC

Thứ nhất, liên kết phân tích, tổng hợp số liệu qua các năm (thường là 3 hoặc 5 năm), đánh giá xu hướng phát triển của DN, từ đó, nhận xét tổng quát t́nh h́nh thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Chỉ khi phân tích tổng hợp số liệu trên BCTC và DN trong một thời gian dài nhất định (3 - 5năm) th́ người phân tích mới đánh giá khá toàn diện t́nh h́nh phát triển của DN và qua đó mới có cách quản lư phù hợp, chính xác nhất.

Thứ hai, các chỉ tiêu quan trọng trong phân tích BCTC là doanh thu, vốn vay ngắn hạn, chi phí trả cho người lao động (tiền công, tiền lương), tài sản cố định, lợi nhuận thực hiện...

Cần lưu ư phân tích các chỉ tiêu như sử dụng lao động, tăng tài sản ngắn với tăng doanh thu tại DN, chi phí nguyên, nhiên liệu...

Thứ ba, đối với cơ quan thuế, do đặc thù nhiệm vụ được giao th́ việc đánh giá khái quát nhanh, chính xác t́nh h́nh tài chinh và hiệu quả kinh doanh của DN là 2 vấn đề rất quan trọng. Điều đó có nghĩa không những đảm bảo cách tiếp cận hợp lư cho quản lư thu thuế của kỳ hiện tại DN mà c̣n có cài nh́n toàn diện về xu hướng phát triển của DN đó, từ đó mà có các giải pháp quản lư “dài hơi” đối với DN.

Phương pháp phân tích được sử dụng để đánh giá khái quát t́nh h́nh tài chinh của DN là phương pháp so sánh. Người phân tích sẽ tiến hành so sánh giữa kỳ phân tích với kỳ gốc (so sánh bằng số tuyệt đối và bằng số tướng đối giản đơn) trên từng chỉ tiêu phản ánh khái quát t́nh h́nh tài chinh và dựa vào biến động cũng như ư nghĩa của từng chỉ tiêu để nêu nhận xét. Để phân tích khái quát t́nh h́nh tài chinh của DN được chính xác, khắc phục được nhược điểm của từng chỉ tiêu đơn lẻ (nếu có), các nhà phân tích cần xem xét đồng thời sự biến động của các chỉ tiêu và liên kết sự biến động của chúng với nhau. Từ đó, rút ra nhận xét khái quát về thực trạng và sức mạnh tài chinh cũng như an ninh tài chinh của DN.

Các chỉ tiêu là căn cứ để đánh giá khái quát t́nh h́nh tài chinh DN gồm: Tổng số nguồn vốn, hệ số tài trợ (= vốn chủ sở hữu/Tổng số nguồn vốn), hệ số tài trợ, hệ số khả năng thanh toán tổng quát, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số khả năng thanh toán nhanh, tỷ suất đầu tư v.v..

Bảng đánh giá tổng quát t́nh h́nh tài chinh

STT

Chỉ tiêu

Kỳ gốc

Kỳ phân tích

Kỳ phân tích so với kỳ gốc

+(-)

%

1

Tổng số nguồn vốn

       

2

Hệ số tài trợ

       

3

Hệ số tự tài trợ

       

4

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

       

5

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

       

6

Hệ số khả năng thanh toán nhanh

       

7

Hệ số khả năng thanh toán của tài sản ngắn hạn

       

8

Hệ số khả năng thanh toán của tiền và các khoản tương đương tiền

       

9

Tỷ suất đầu tư

       

10

Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu

       

 Nội dung quan trọng khác là phân tích hiệu quả kinh doanh. Bản thân hoạt động kinh doanh là một hoạt động kiếm lợi nhuận. Bởi vây, mối quan tâm thường trực không những của DN, của nhà đầu tư mà của các cơ quan quản lư liên quan là hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận DN thu được. Qua phân tích hiệu quả kinh doanh trên các góc độ khác nhau (sức sản xuất, sức sinh lợi, suất hao phí...) các nhà quản lư đánh giá hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của DN, rộng hơn là các nhân tố, các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời. Từ đó, có các đánh giá tổng quát và biện pháp quản lư phù hợp.

Thứ tư, mẫu biểu cũng như kết cấu, bố cục của các BCTC tuy được quy định thống nhất nhưng các vấn đề trong phân tích BCTC là rất phong phú, không theo nhất nhất một mô-tip chung giống như số lượng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của riêng từng DN. Điều đó đ̣i hỏi người phân tích phải linh hoạt. Khi phát hiện những vấn đề không b́nh thường trong BCTC của DN cần áp dụng các cách nắm bắt khác nhau để đảm bảo hiệu quả. Chẳng hạn, với DN thương mại th́ cần chú trọng vào các chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên bảng cân đối kế toán, so sánh với các chỉ tiêu có liên quan; tuy nhiên đối với các đơn vị vận tải biển th́ cần xem xét chỉ tiêu chi phí nhiên liệu và tiền lương, tiền công v.v.. Với từng chỉ tiêu, việc phân tích tuyệt đối hay tương đối, so sánh tương quan lại phải được vận dụng linh hoạt, phù hợp.

Thứ năm, đối với cơ quan thuế, trong nhiều trường hợp c̣n đ̣i hỏi tính nhạy cảm của người phân tích BCTCDN để nếu cần thiết có thể tham mưu ra quyết định kịp thời kiểm tra, thanh tra trực tiếp DN, xem xét chứng từ, sổ sách cũng như “mục sở thị” thực tế DN (Quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế). Kỹ năng này sẽ được h́nh thành dần trong quá tŕnh khinh nghiệm nhất định làm công tác phân tích, kiểm tra báo cáo của DN

Tóm lại, những vấn đề chung của việc phân tích BCTCDN cần phải được quán triệt sâu sắc và ngày càng nâng cao hơn. Nó là một kỹ năng quản lư và quản trị DN. Điều này càng có ư nghĩa đối với cơ quan thuế các cấp khi chuyển sang áp dụng cơ chế quản lư thuế mới với DN - cơ chế tự khai, tự nộp thuế. Thực tế qua tổng hợp và quan sát tại các cơ quan thuế cho thấy, nơi nào việc kiểm tra tại bàn (tại trụ sở cơ quan thuế) nói chung, phân tích BCTC nói riêng được tổ chức rất chặt chẽ và có chất lượng th́ công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ cũng như kiểm tra, thanh tra sự vụ tại nơi đó cũng đạt hiệu quả cao hơn nhiều.

Theo NGUYỄN BÁ PHÚ - Tạp chí kế toán số 77

[Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Thông tin khác
TÌM KIẾM THÔNG TIN
TƯ VẤN ĐÀO TẠO
Công ty Cổ phần cơ điện & năng lượng Đông Nam tuyển dụng nhân sự
Thông tin việc làm (23/05/2019)
Thông tin việc làm
   
 
   
 
 
 
 
Địa chỉ: 12 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Tp. HCM - Điện thoại: 08.389466097 - 35893258 - 35893259 - Fax: 08.38958179
 
  www.quangtrungtech.edu.vn Thiết kế bởi Trang Web Vàng