Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEB
Trực tuyến: 5
Tổng truy cập: 700410
Thông Tin chung
THông Báo thu BHYY 2016-2017
Download   | 

        UBND QUẬN G̉ VẤP                   CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ                              Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

              QUANG TRUNG

 


              Số:       / TB–QT                                          G̣ Vấp, ngày        tháng 10  năm  2016

                                                                                       

THÔNG BÁO

V/v Thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2016-2017

                                             

               Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 thông báo về việc thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên; 

               Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

               Căn cứ Công văn 385/BHXH – THU ngày  20  tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm xă hội Quận G̣ Vấp về việc hướng dẫn thực hiện BHYT là học sinh; sinh viên năm học 2016 -2017.

               Trường Trung cấp nghề Quang Trung thông báo đến các lớp TCN đang theo học tại trường triển khai thực hiện nộp BHYT sinh viên năm học 2016 - 2017 như sau: 

               1/ Cách thực hiện:

           - Học sinh, sinh viên sẽ trực tiếp nộp tiền BHYT tại pḥng TC-KT kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14 tháng 11 năm 2016 (đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân: ngày tháng năm sinh. lớp đang học, nơi đăng kư khám chữa bệnh theo quy định của BHXH cho bộ phận tiếp nhận)

           - Riêng học sinh, sinh viên có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác như: thân nhân của sỹ quan Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo… đă được cấp thẻ BHYT th́ nộp bản photocopy thẻ BHYT ( c̣n giá trị) cho pḥng TC-KT để nhà trường lập danh sách  báo cáo về BHXH Quận. 

              

 

               2/ Mức phí thu BHYT :

           Theo quy định mức đóng một năm đối HSSV tham gia BHYT tại nhà trường bằng 4.5% mức lương cơ sở nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT ( thẻ có giá trị từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số tiền đóng      =    4,5 % x  1.210.000 đ x 12 tháng   =   653.400 đ

Trong đó:       Học sinh, sinh viên đóng 70%. =  457.380đ  ( làm tṛn  458.000đ)

                        Nhà nước hỗ trợ 30% = 196.020đ

              

               Khi nộp tiền bảo hiểm y tế học sinh sinh viên được cấp thẻ BHYT, được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của nhà nước. Tham gia BHYT là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi học sinh sinh viên đang học tập tại trường. V́ vậy mỗi học sinh sinh viên có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm y tế bắt buộc theo Luật quy định.

               Đề nghị học sinh sinh viên các lớp thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

              

 

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                       

- Các Pḥng, khoa;: để biết và nhắc nhở;

- Giáo viên chủ nhiệm: để phổ biến nội dung;

- Lưu VT & KT                                                           

 

                                                                                                  

[Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Thông tin khác
TÌM KIẾM THÔNG TIN
TƯ VẤN ĐÀO TẠO
Công ty Cổ phần cơ điện & năng lượng Đông Nam tuyển dụng nhân sự
Thông tin việc làm (23/05/2019)
Thông tin việc làm
   
 
   
 
 
 
 
Địa chỉ: 12 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Tp. HCM - Điện thoại: 08.389466097 - 35893258 - 35893259 - Fax: 08.38958179
 
  www.quangtrungtech.edu.vn Thiết kế bởi Trang Web Vàng