Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEB
Trực tuyến: 2
Tổng truy cập: 953800
Thông Tin chung
Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2018 -2019
Download   | 

                            UBND QUẬN G̉ VẤP          CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                QUANG TRUNG                                           

                               Số:        /TB-QT                                             G̣ Vấp,  ngày      tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2018 -2019

                                                                                                                                      

            Căn cứ Qui định số 101/QyĐ-QT ngày 21/06/2018 của Trường Trung cấp nghề Quang Trung về mức thu học phí các lớp trung cấp nghề.

Nay Trường Trung cấp nghề Quang Trung thông báo các khoản thu học kỳ I năm học 2018 – 2019, áp dụng cho các học sinh các lớp TCN khoá 17 & khoá 18 đang theo học tại trường như sau:

            1. Thu học phí:

NHÓM NGHỀ

Học phí ( học kỳ / học sinh)

* Kế toán doanh nghiệp.

2.850.000đ

* Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều ḥa không khí; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính;  May thời trang.

3.350.000đ

            2. Thu Bảo hiểm tai nạn                                        30.000đ / năm

                                             (thời gian tham gia  BHTN từ 01/10/2018 đến 30/09/2019)

            3. Thu Bảo hiểm y tế                                           526.000đ / năm

                                             (thời gian tham gia  BHYT từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)

          Thời hạn đóng học phí & BHTN kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/09/2018 tại Pḥng Tài chính – Kế toán. Riêng BHYT đến hết ngày 31/10/2018.

Đề nghị tất cả học sinh đóng học phí & các khoản bảo hiểm đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                                                   

- Các Pḥng, Khoa: “để biết và nhắc nhở”;                                    

- Giáo viên chủ nhiệm: “để phổ biến nội dung”;

- Lưu: VT, KT.

 

                                                                                                                               Tạ Thị Thu Hồng

 

[Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Thông tin khác
TÌM KIẾM THÔNG TIN
TƯ VẤN ĐÀO TẠO
   
 
   
 
 
 
 
Địa chỉ: 12 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Tp. HCM - Điện thoại: 08.389466097 - 35893258 - 35893259 - Fax: 08.38958179
 
  www.quangtrungtech.edu.vn Thiết kế bởi Trang Web Vàng