Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEB
Trực tuyến: 5
Tổng truy cập: 828528
Miễn giảm học phí

UBND QUẬN G̉ VẤP

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

QUANG TRUNG 

Số:        /TB-QT

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 


G̣ vấp, ngày          tháng   09   năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v nhận hồ sơ miễn giảm học phí cho học sinh TCN theo

quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

           

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lư học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh và xă hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP;

Để đảm bảo quyền lợi và chế độ chính sách cho học sinh được đầy đủ và đúng thời gian; Nhà trường thông báo đến tất cả các học sinh các lớp TCN thuộc đối tượng được miễn giảm học phí, khẩn trương nộp toàn bộ hồ sơ miễn giảm và biên lai đă đóng học phí về pḥng CTHS từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2018 để nhà trường tiến hành làm thủ tục xin UBND Quận h trợ kinh phí.

1. Đối tựơng được miễn học phí:

Là học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên tŕnh độ trung cấp

1.1. Đối với học sinh khóa 2018-2021: học sinh chưa có bằng tốt nghiệp THCS chính thức (đă đóng học phí HK1 - thời gian học từ tháng 9/2018 đến tháng 01/2019) nộp giấy chứng nhận tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THCS (nếu có), làm đủ hồ sơ kèm biên lai học phí.

1.2. Đối với học sinh khóa 2017-2019: đă đóng học phí HK3 - thời gian học từ tháng 09/2018 đến tháng 01/2019 làm hồ sơ kèm biên lai để được hỗ trợ học phí.

Các học sinh thuộc diện miễn giảm học phí vẫn phải đóng học phí đúng thời gian quy định, và nhận tiền học phí được miễn giảm sau khi hồ sơ được xét duyệt và cấp kinh phí (mức miễn giảm học phí theo khung quy định của Nghị định 86).

Những học sinh được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo Nghị định 86 tại địa phương th́ không được hưởng tại trường.

2. Thủ tục hồ sơ gồm:

-         Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu của trường).

-         Biên lai đóng học phí của từng học kỳ.

-         Bản công chứng Văn bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tạm thời (đối với học sinh khóa 2018-2021), CMND, hộ khẩu (thời gian công chứng không quá 06 tháng).


3. Lưu ư:

- Thông báo này chỉ áp dụng giải quyết cho các học sinh đang theo hoc tại trường đóng đầy đủ học phí từ HK1 năm học 2018 – 2019 trở đi (thời gian học từ tháng 09/2018 đến tháng 01/2019).

- Không giải quyết các trường hợp học sinh đă nghỉ học, buộc thôi học hoặc học sinh các khoá trước đă tốt nghiệp ra trường nhưng các biên lai đóng học phí các học kỳ trước chưa thực hiện miễn giảm. 

- Các trường hợp đặc biệt hoặc khó khăn vướng mắc trong quá tŕnh thực hiện, học sinh vui ḷng liên hệ trực tiếp pḥng TC-KT (gặp Cô Trinh) để được hướng dẫn giải quyết.

- Học sinh nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/10/2018; sau thời hạn trên nhà trường sẽ không được giải quyết và không khiếu nại về sau.

- Đề nghị các Pḥng, Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo này tới học sinh và hướng dẫn cho học sinh thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến chế độ miễn giảm học phí theo Nghị định 86.

 

Nơi nhận

-     Các pḥng, khoa;

-     GV chủ nhiệm;

-     Lưu VT.

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Tạ Thị Thu Hồng